Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Wednesday, April 27, 2011

Nikmatnya Ilmu Pengetahuan

Islam adalah agama yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui, al-Quran memecahkan kegelapan dunia dengan cahayanya, menunjukkan kebaikan dan kejahatan supaya jelas dan terang petunjuk daripada Ilahi ke seluruh alam. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan dan membusuknya umur.

/fuzidss

No comments: