Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Tuesday, May 17, 2011

Habuan Buat Penghuni Neraka

Kuliah subuh Pagi ini..Apa Makanan Kaum di Neraka? Apakah makanan makanan kaum di neraka???[Qs 88:6]:


Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri[Qs 69:36]:Dan tiada pula makanan sedikitpun baginya kecuali dari darah dan nanah[Qs 37:63, 64, 66, 67]

63) Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.

64) Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.

66) Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.

67) Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.


Menurut QS 88:6 disimpulkan bahwa makanan kaum dineraka adalah tidak ada tetapi dari pohon yang berduriMenurut QS 69:36 disimpulkan bahwa tiada pula makanan kecuali nanah dan darahMenurut QS 37: 63-64, 66-67 disimpulkan bahwa makanan kaum di neraka adalah buah dari pohon zaqqum, serta minuman berupa air yang panas./fuzidss

No comments: