Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Saturday, May 21, 2011

Mawar Merah

surah AlRahman, Allah berfiman " Apabila meletup langit, maka jadilah ia seperti bunga mawar yang berkilau-kilauan"

Apabila ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mereka terus mempercayai dan meyakininya lantaran keimanan yang jitu walaupun mereka tidak dapat melihat dengan mata mereka apa yang dimaksudkan melalui ayat di atas.


/fuzidss

No comments: