Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Wednesday, June 29, 2011

Israj Mi'raj @ Mawaddah
/fuzidss

No comments: