Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Friday, January 4, 2013

Fiqh Jinayah... malam ini yok semua

/fuzidss

No comments: