Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Tuesday, July 28, 2009

Wahai Anakku Islam Menjaga hakmu


Selama engkau menjaga aqidahmu, kemanapun engkau pergi,Allah senantiasa menjaga dan melindungi dari segala hal yang menudlaratkanmu,Allah telah dan akan menjaga hakmu selama engkau pun menjaga hak-Nya untuk tidak menjadikan selain Dia sekutu bagi-Nya.
Secara psyko melalui dekapan hangat ibumu, engkau mendapatkan kasih sayang dan ketenteraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaanmu di masa mendatang. Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang engkau alami ketika engkau menyusui ibumu, menumbuhkan rasa kasih sayang dan hormat yang tinggi kepada ibumu. Islam pun telah menetapkkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan ini adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan, siapa lagi kalau bukan ibumu.

No comments: