Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Tuesday, February 14, 2017

Sebutan Kes Faraid Di Mahkamah Tinggi Syariah


Alhamdulillah hari yang sangat padat dengan agenda hari ini. Setibanya di tingkat 4 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, telah dijadualkan ke Dewan 4 tingkat 5 Mahkamah Tinggi Syariah tetapi sebelum itu terlupa, siGenit bersama maka terpaksalah talifon Adam untuk Hadir dan Alhamdulillah sempat. Setelah hadirnya Yang Arif Hakim Syarie, maka kes Faraid saya disebut dan di minta ke depan. Agak gugup juga memandangkan ini adalah kali pertama permohonan kes Faraid saya dan perupakan permohonan persendirian tiada peguam bersama. Di minta untuk menjawab segala soalan dari tuan Hakim Syarie.  Diajukkan soalan dengan siapakah saya hadir maka jawab saya, seorang maka terus tuan hakim menundakan sebutan pada 7 Mac 2017 dan affidavit perlu difailkan sebelum tarikh kes sebutan iaitu sebelum 7 Mac 2017.


sebelum itu, ingin saya senaraikan segala yang perlu dilaksanakan sebelum kes ditetapkan pada hari tersebut.

Berikut adalah Klasifikasi Kes Faraid :-

i.Nilai harta pusaka melebihi RM 100,000.00 - Bagi nilai pusaka yang melebihi RM 100,000.00 permohonan hendaklah difailkan/ didaftarkan terus ke Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

ii.Nilai harta pusaka tidak melebihi RM 100,000.00 - Bagi nilai pusaka simati yang dibawah RM 100,000.00, permohonan hendaklah difailkan/ daftarkan di Mahkamah Rendah Syariah di daerah di mana pemohon tinggal.


 
Butir-Butir perlu Dalam Setiap Pendaftaran Kes Faraid
i.Permohonan Persendirian/ Peguam
 
a.Borang Permohonan Pendaftaran Kes Faraid
b.Sijil kematian
c.Surat Akuan
d.Salinan Kad Pengenalan Pemohon 
e.Salinan Kad Pengenalan waris-waris
f.Salinan dokumen berkaitan harta seperti Harta Tak Alih & harta Allh
g.Jumlah keseluruhan harta pusaka
 
Bayaran sijil faraid akan dikenakan selepas sijil disiapkan berdasarkan kehendak Kaedah Fee dam Kos 1991

  • Borang Permohonan yang lengkap di isi. Pemohon hendaklah salah seorang daripada waris-waris yang berhak terhadap harta pesaka.
  • Hendaklah disertakan dengan sijil kematian asal (untuk pengesahan) dan salinan sijil kematian pewaris-pewaris atau surat akuan sumpah kematian.
  • Salinan kad pengenalan atau sijil kelahiran waris-waris yang berhak ke atas harta tersebut.
  • Salinan laporan nilaian harta 
  • Salinan dokumen harta-harta yang boleh dialih dan tidak boleh dialih. 


Setelah permohonan didaftarkan pemohon akan diberikan tarikh untuk siasatan ahli-ahli waris. Pemohon hendaklah mengetahui dengan lengkap mengenai perihal si mati serta susunan  waris-waris si mati yang berhak dan pemohon hendaklah hadir ke mahkamah bersama-sama dua orang saksi lelaki untuk siasatan ahli-ahli waris pada tarikh dan masa yang ditetapkan dan bagi kes saya adalah pada 7 Mar 2017


Setelah usai sebutan, saya lari ke Mahkamah lari ke Maybank untuk urusan pembayaran pinjaman kereta.  Dan terus pulang seperti rasanya sempat untuk filekan Borang A di pejabat tanah dan galian tetapi sesampai di Pesuruh Jaya Sumpah sudahpun tutup waktu operasi pejabatnya

Rasa terpinggir kadangkala akrab dengan manusia. Sama ada kita yang tersisih atau kita tak sengaja menyisih. Dalam sesebuah komuniti, dalam persahabatan , kekeluargaan , pekerjaan mahupun kehidupan memang satu saat kita akan rasa tidak bertakdir untuk rapat atau lama dengan seseorang atau sesuatu.

Tenang. Elakkan diri untuk terlalu bersoal dan bertanda-tanya. Tuhan takdirkan bertemu pun sudah cukup baik. Bersyukur. Sekurang-kurangnya kita berpeluang untuk kenal dan belajar. Bersangka baik dengan Tuhan adalah kewajipan kita. Mesti ada hikmah yang baik. Jadi terus lalui sahaja hidup dengan apa kita sedang ada, sebab itu lebih utama untuk kita jaga. Semua perkara adalah penyebab untuk sesuatu. Buat ini untuk jumpa itu, pergi situ untuk jumpa ini. Itu percaturan Allah.

Jadi, jangan sedih sangat bila tidak berpeluang dapat apa yang sangat kita berharap hajat. Kerana Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Memang teramat-amat penat kerana segalanya dilakukan berseorangan ke  sana ke mari dengan hanya bertemankan sigenit. Namun percayalah segala kesungguhan ini kerana  satu niat iaitu untuk menunaikan hasrat kekasih hati saya. Kami punyai impian bersama namun, pemergian kekasih saya bukan  sebagai alasan untuk kita menguburkan impian tersebut. Sebaliknya  perlu tabahkan hati dan kuatkan semangat untuk menunaikan impian dan hasrat Allahyarhamhu kekasih hati saya.Friday, January 27, 2017

Sijil Faraid ...Kenapa Perlu?
Sebelum ini, saya  tertanya-tanya apa sebenarnya yang dikatakan sebagai Sijil Faraid. Kenapa perlukan siji tersebut?  Kenapa perlu dibuat segera?
Ini kerana pabila berlaku kematian seseorang Muslim, maka urusan penyelesaian pusaka jangan dilengah-lengahkan atau ditangguhkan kerana ia boleh mengundang pelbagai masalah yang lebih kronik.Masalah yang mungkin timbul adalah seperti masalah pusaka berlapis, memakan harta anak yatim secara batil ataupun tertinggal waris berhak yang lain tanpa disedari dan lain-lain.

Abah kepada Allahyarham iaitu Haji Saidon telah dengan sesuci hatinya melantik saya menggalaskan sebagai menguruskan harta pusaka Allahyarham kekasih hati saya dengan segera, maka sebaik-baiknya saya perlu mendapatkan Sijil Faraid di Mahkamah Syariah. Maka borang tersebut telah selamat diterima di Mahkamah Syariah Shah Alam. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan melancarkan urusan pembahagian harta pusaka si mati tadi, agar keadilan dapat dilaksanakan kepada pihak-pihak atau waris-waris yang berhak ke atas harta pusaka Allahyarham kanda.

Adapun Sijil Faraid sebenarnya ialah dokumen perakuan ahli waris yang beragama Islam bagi menyatakan kesahihan ahli-ahli waris yang berhak dan kadar bahagian yang diperoleh mereka. 
Ia dikeluarkan jika wujud permohonan daripada pihak-pihak tertentu yang berhasrat menguruskan pembahagian harta pusaka Allahyarham mengikut faraid.

Kandungan Sijil

Permohonan tersebut didengar dalam satu perbicaraan bagi menentukan waris-waris yang berhak mewarisi dan bahagian yang diperoleh masing-masing. Sijil ini mengandungi nilaian harta pusaka si mati, nama waris-waris yang berhak dan bahagian setiap waris yang berhak atas harta pusaka tersebut. Perbicaraan untuk kes Allahyarham kanda akan berlangsung pada 13 Feb 2017. Sijil Faraid ini perlu disahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.Hanya Mahkamah Syariah negeri-negeri sahaja yang diberi kuasa untuk mengeluarkan Sijil Faraid.

Ini dapat dilihat dalam peruntukan Enakmen negeri-negeri, contohnya dalam Seksyen 65, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, menyatakan:-

“Jika dalam perjalanan mana-mana prosiding yang berhubung dengan pentadbiran atau pembahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam, mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa, selain Mahkamah Tinggi Syariah atau suatu Mahkamah Rendah Syariah, mempunyai kewajipan untuk menentukan orang yang berhak mendapat bahagian dalam harta pusaka itu atau, bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak, Mahkamah Syariah boleh, atas permohonan mana-mana orang yang menuntut bahawa dia menjadi benefisiari atau wakilnya, dan setelah dibayar olehnya fi yang ditetapkan, memperakukan fakta-fakta yang didapati oleh Mahkamah Syariah itu dan pendapat Mahkamah Syariah itu tentang orang yang berhak atau bahagian-bahagian itu.”


Kepentingan Sijil Faraid

Sijil Faraid ini penting bagi pihak yang berhasrat untuk menguruskan harta pusaka si mati apabila permohonan tuntutan pusaka dibuat di Pejabat Tanah atau Mahkamah Tinggi atau Unit Pembahagian Pusaka bagi kes kematian orang Islam.Dalam hal ini, Sijil Faraid diperlukan untuk dilampirkan bersama sebagai bukti bahawa penentuan waris-waris yang berhak telah dilakukan atas harta si mati apabila permohonan dibuat.

Selain itu, Sijil Faraid ini juga diperlukan dalam hal berhubung dengan tuntutan semua harta pusaka si mati seperti wang simpanan di institusi-institusi kewangan, Lembaga Tabung haji, KWSP , Akaun Bank yang jumlah simpanan melebihi dari RM3000.00, Unit Trust secara tunaidan lain-lain.

Di samping itu, dengan adanya Sijil Faraid ini, ia dapat mengelakkan waris yang tidak berhak menurut faraid daripada memperoleh harta pusaka si mati, sekiranya Sijil Faraid tidak dikeluarkan, berkemungkinan memudahkan berlakunya penipuan oleh ahli waris dan mengakibatkan ketidakadilan kepada ahli waris yang sememangnya berhak ke atas harta pusaka tersebut mengikut faraid. 

Begitu juga jika berlaku kesilapan dalam memberikan Sijil Faraid, maka bermakna kesilapan dalam membahagikan harta pusaka kepada ahli waris yang berhak, sekaligus telah menyebabkan ketidakadilan berlaku terhadap mereka.

Namun demikian, biasanya selepas berlakunya sesuatu kematian, terdapat ahli-ahli waris yang melengah-lengahkan dan bersikap mengambil mudah atau memandang remeh urusan untuk mendapatkan Sijil Faraid yang akhirnya menyebabkan banyak kes-kes berlapis, seterusnya akan menjadi sukar untuk diselesaikan sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada ahli-ahli waris.

Lebih membimbangkan islah apabila terdapat ahli-ahli waris yang menyembunyikan harta pusaka, tidak menamakan ahli waris yang tepat, tidak memasukkan nama waris berhak yang meninggal dunia (selepas kematian si mati) kerana beranggapan waris tersebut sudah tidak perlu mendapat harta pusaka dan patut ditinggalkan sahaja nama mereka, sedangkan waris-waris mereka berhak mewarisi bahagian mereka yang telah meninggal dunia tadi.


Proses Pemohonan

Berhubung proses bagi permohonan Sijil Faraid di Mahkamah Rendah Syariah ini, ia bermula apabila terdapat permohonan yang dibuat oleh pemohon, seterusnya, pihak mahkamah akan menerima dan menyemak semua dokumen dan butiran yang diperlukan daripada pemohon.Jika didapati dokumen tersebut tidak lengkap, ia akan dikembalikan kepada pemohon.

Jika dokumen tersebut telah lengkap termasuk bayaran fi dibuat oleh pemohon, pihak mahkamah akan meletakkan cop tanda terima bayaran fi pada muka hadapan borang permohonan dan ia akan direkod dalam sistem e-Syariah di samping mengeluarkan resit pembayaran.

Seterusnya, pihak mahkamah akan menetapkan tarikh siasatan ahli-ahli waris dan siasatan sepenuhnya akan dijalankan dengan melakukan soal siasat terhadap ahli-ahli warisnya sehingga mereka berpuas hati.Jika siasatan selesai, maka Sijil Faraid akan dikeluarkan.

Langkah seterusnya adalah untuk menuntut Harta Sepencarian.

Wallahua'lam

Wednesday, January 25, 2017

Semakin Besar Rasa Sabar, Semakin Besar Rasa Ketidakkhuatiran ..


Saya tidak ingin jatuh lagi di lubang yang sama, sekarang saatnya untuk saya membenahi diriku sendiri. Menguatkan tentang iman, menyabarkan tentang penantian, dan membesarkan tentang rasa syukur. Sudah terlalu jauh aku dari itu semua, sebab masa itu yang ada dipikiranku hanya dia dan dia. Setiap hari, setiap jam, setiap minit, dan setiap detik. Saya melupakan hal yang seharusnya tidak boleh aku lupakan namun belajar untuk bersabar dan ikhlas, semakin besar rasa sabar dan ikhlas, maka  semakin besar rasa tidakkhuatir terhadap apa yang akan mendatang


Saya akan pastikan untuk bangun menggapai untuk naik sedikit-demi sedikit. Cuba membuka mata di hari yang baru. Sedih memang, namun saya menemukan kenyamanan didalam kesendirian. Memang ia sesuatu yang sangat sulit dalam menjalani dan menguruskan semuanya sendirian yang saya jalani. Istiqomahkanlah diri ini pada jalannya. 

Hari-hari berlalu penuh dengan usaha untuk menyelesaikan segala urusan. Bulan ini banyak menjelajahi terma-terma syariah tentang hak-hak yang perlu difahami. setelah melengkapkan borang faraid di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, saya disarankan untuk menuntut hak harta sepencarian dan mengusulkan Penjaga Ad-litem bagi miliki kuasa pengawasan anak bawah umur.

Harta Sepencarian


Harta sepencarian merupakan “harta yang diperolehi bersama oleh pasangan suami isteri dari hasil usaha mereka bersama, sama ada mereka berusaha dalam satu bidang kerja seperti sama-sama bekerja membuat segalanya bersama, sama-sama lalui hari-hari mencari rezeki, dan hasil dari pendapatan itu dibelikan sesuatu harta tak alih atau harta alih seperti saham dan sebagainya, sama ada harta itu atas nama bersama atau atas nama suami , pokoknya ialah mereka hendaklah sama-sama menyumbangkan tenaga atau modal dalam mengadakan harta tersebut dalam jangkamasa bersuami isteri atau dalam tempoh perkahwinan. Saya sebagai pemohon perlu menyediakan satu saman dan penyataan tuntutan kepada Mahkamah. Dalam penyataan tuntutan ini saya perlu memberi alasan kenapa saya perlu menuntut.

Jika dilihat dari semua perjanjian jual beli rumah, jelas tertera  niat murni Allahyarham suami saya atas nama cinta untuk isterinya. Sesungguhnya Allahyarham memang seorang suami yang benar-benar baik dari segala sudut namun Allah lebih menyanginya dan pasti ingin melihat saya sebagai ibu kepada anak-anaknya mendidik anak-anaknya dengan hasil sepencarian kami bersama. Hidup ini indah kerana kita mematuhi segala perintahnya dan penuhi amanat Allahyarham.. Bagi saya perjanjian ini ditandatangani oleh kami berdua sebagai  suami-isteri semasa hidup merupakan satu Deklarasi Harta Sepencarian dimana suami bersetuju membahagi sejumlah harta, katakan 50% harta itu kepada isterinya jika salah seorang dari kami pergi dahulu. Allahyarham adalah ketetapkan terindah dan saya akan mencintainya selalu dan menjaga amanahnya mendidik anak-anaknya.


Permohonan Ad-Litem

Penjaga ad-litem miliki kuasa pengawasan anak bawah umur. Mahkamah mengarahkan saya untuk melantik salah seorang dari 6 dari pihak defendan melantik penjaga ad-litem kepada anak saya yang masih bawah umur. Ini bermaksud, Adam dilantik untuk menjaga adik-adiknya atau secara legalnya adalah sebagai penjaga Ad-liem.Saya dimaklumkan bahawa penjaga ad-litem ini mempunyai kuasa penuh ke atas anak saya dan apa-apa keputusan dibuat penjaga itu akan memberi kesan kepada anak saya. 

Seseorang penjaga ad-litem hendaklah diluluskan dengan wajar oleh mahkamah. Maksudnya seseorang yang ingin menjadi penjaga ad-litem perlu memohon kepada mahkamah dan mahkamah hendaklah menyiasat serta membuat pertimbangan adil, kerana kesannya apa-apa persetujuan atau pengetepian dibuat penjaga ad-litem akan mengikat orang yang tidak berkeupayaan itu.

Disamping itu sepanjang bulan ini juga menguruskan lampiran-lampiran untuk pejabat tanah. Dan tanpa disedari bahawa tahun 2017 mampir dan segala urusan di pejabat tanah dan majlis bandaran perlu dilakukan semula. Segalanya dilakukan semula memastikan dokumen ini lengkap dan sempurna. Yang bisa dilakukan adalah bersabar dalam segala birokrasi dunia ini. Wahai diri, sedarilah kamu wanita yang hebat untuk berdiri bersama-sama anak-anakmu disampingmu disamping mendampingiNYA. Bila menyiapkan segala dokument  untuk "submission of Death Claim" untuk insurance Allianz, baru teringat bahawa kekasih hati saya ini pernah bercerita bahawa Insurance nya telah dihentikan bayarannya dan dibatalkan pada jangkaanya namun tidak disangka bahawa ajen tersebut yang asing dalam Islam mengusulkan untuk membuat polisi yang baru tanpa segala bayaran namun jumlah pampasan agak kurang. Allahyarham sangat terharu dengan ajen tersebut. Saya terlupa dengan polisi tersebut namun pabila peringatan-peringatan muncul, saya pun melangkahkan kaki untuk memanjat bangun Allianz dan alangkan terperanjatnya beliau layak untuk menerima pampasan walaupun jumlah tidak banyak namun inilah usaha seorang ajen yang sangat murni usahanya untuk membantu kekasih hati saya. Semoga Allah berikan hidayah pada hamba ini.
Yang sakit itu bukan merindui, tapi merasa kosong kerana tidak ada yang dirindui. Tapi tak mengapa kerana sesungguhnya ada yang sedang menunggu keberadaanku. Terlelah diri ini melangkan namun melihat wajah anak-anak saya perlu kuat.


Anakanda Alif, bilakah kali terakhir kamu tersenyum seikhlas hatimu?...Kerana akhir2 ini kamu sering bersedih kerana cintamu pergi, tentu harus ada yang diperbaiki. Ketahuilah masih ada ada cinta yang selalu menerimamu dgn segala kekurangan. Ingatlah hari2 yang indah pernah terukir tidak ada yang terbeban penuh keramahan..tangan yang menyambut sentiasa cintamu....dan senantisa disampingmu .


Rujukkan Buku : Menuju Baik itu baik & Ketetapan Terindah

Friday, January 13, 2017

Kan Ditaburi Hari-hari sendiriku Dengan Senyum Tanpa Ragu Kepada aku yang menunggu  telah menunggu dan terus menunggu, kuatkan lah aku dan hebatkanlah pendirianku atas apa yang pernah ku ragukan. Ketika keraguan mendatang,  kuputarkan menjadi keyakinan.  Maafkan keraguanku, kelak kan selalu kutaburi  hari-hari sendiriku dengan senyum dan tanpa ragu. InsyaAllah jika saling menjaga dalam heningnya cinta, kita akan dipertemukan kembali dan mengikrarkan janji sesyurga...

Insyaallah hari-hari yang mendatang bersama sigenit kecil ini dan semakin bergaya namun ingatan terhadap abahnya masih terus kekal. setiap hari menatap handphone abahnya pasti dicium wajah abahnya . Her favourite gambar with her abah. Selalu akan dicium wajah abahnya. I will always tell her about a good behaviour of her abah. He  is a wonderful abah and the best in the world, no one can replace him. Pada 10 Januari 2017 maka genaplah 2 bulah saya didalam iddah dan genaplah 2 bulan pemergiannya. Masa begitu pantas berlalu namun seperti baru semalam beliau meninggalkan kami. Memang agak kepenatan  sejak, akhir-akhir ni di minggu pertama persekolahan namun alhamdulillah pada 11 Januari telah kami telah mengfilekan dokumen berhubung dengan faraid dan di depan pagawai Pendaftar di Mahkamah Syariah Shah Alam. Allah permudahkan urusannya pada mulanya agak keberatan juga pegawai pendaftar untuk menerima dokumen kami kerana prosedurenya kami perlu menghantar dokument untuk harta sepencarian memandangkan saya telah sempurnakan dokumen dengan  lengkap maka pegawai tersebut tidak teragak-agak menerima dokumen kami dan tarikh sebutan adalah pada 13 Febuari 2017.
 Borang seterusnya adalah borang  untuk pendaftaran harta sepencarian memerlukan lapan salinan dan berikut adalah segala butiran yang perlu dilampirkan.... Yessss insyaallah I can do it.. lets have a smile today..


Monday, December 26, 2016

Mehna Kehidupan
Maafkan saya kerana, ketika ini terlalu sibuk menguruskan  diri sendiri, kehilangan daya untuk terus berkongsi.  Namun mana mungkin kita lari dari tanggungjawab dan peranan kita dalam masyarakat dalam berkongsi maklumat pada semua. Saya gagahkan juga untuk terus menulis.

Kali ini ingin saya kongsikan di masa saya tercalon dalam senarai VSS dan disaat saya memaklumkan pada anak-anak dan kelihatan nya kakak sangat memahami. " Mulai sekarang kita akan kurangkan perbelanjaan rumah ibu akan cuba masak segalanya dan kurangkan untuk keluar makan di luar. Bertabahlah semua dalam keadaan kita yang akan mendatang" Kata saya pada anak-anak

Kali ini kami diuji lagi dengan pemergian Kanda tersayang, banyak perkara yang perlu dijauhkan atau dengan kata lain membuangnya jauh- jauh. Perkara yang melekakan, media sosial perlu dikurang, cuba memanafaatkannya untuk segala yang mendatangkan ilmu. Banyakkan menulis yang mana dapat memberi ilmu dan panduan kepada orang lain.Kikiskan perasaan cemburu melihat kegembiraan orang lain melancong malah saya jadikan keseronokkan melihat tempat yang cantik yang dikunjungi oleh mereka. Semuanya itu menyuntik aura manis dan baik-baik kepada keluarga saya. Sesungguhnya setelah itu kami hidup sangat sederhana . Dengan ujian itulah kita mengenal Allah. Allah memperkenalkan  Dirinya di Sebalik semua ujianNYA.

Segala Mehnah yang datang kita cuba cari jalan bagaimana usaha kita untuk menghadapinya. Peganglah prinsip ini, tabahkan hati ini menempuh kehidupan yang tidak akan pernah mudah ini.
Bersyukur kerana saya dikelilingi oleh anak-anak yang sentiasa mendorong saya Sehingga sekarang masih menyemak peluang keja dalam Jobstreet dan  forwardkan email kepada sahabat terdekat.

Seperti yang sebelum ini, setelah disemadikan Kekasih Hati, maka bermula lah fasa mengumpul maklumat tentang harta dan hutang si mati. Sebagai benefisiari sebagai isteri beliau.

a)Harta alih
b)Harta tak alih
c)Hutang-piutang
d)Kos pengurusan jenazah/Khairat Kematian
e)Perjanjian-perjanjian Pembelian
f)Senarai waris yang berhak
g)KWSP
h)Insuran
i) Perkeso
k) Unit Trust
l) Akaun Bank


Sebelum ini usahakan semua pertukaran/penutupan akaun beliau dan terdapat  6 buah bank yang memerlukan surat kuasa dari Mahkamah. Segalanya telah diusahakan dan juga tentang Senarai waris yang telah disempurnakan melalui borang Faraid dan sekarang ini telah mengumpulkan data bagi menyempurnakan Borang A . Alhamdulillah KWSP dan PEKESO juga telah selesai ini bermakna sekarang d), f), g), i), telah berjaya dikendalikan dan yang lain masih belum kerana memerlukan surat kuasa
Jadi, apa langkah seterusnya? Berikut adalah nota yang dapat dicatitkan sepanjang minggu sebelum ini.

Minggu ke 3 Disember 2016 jelajah MPK pada Isninnya. Memang tak terarah dibuatnya kerana bila bergantung kepada google Maps asyik terlepas pandang belok ke kanan Setelah 3 kali cubaan alhamdulillah tak berjumpa terus balik

Citibank Centro Klang di sini kami sering berdua saling menemani
Minggu sebelumnya bergegas ke Citibank menghantar segala documents yang diperlukan.
Pada 20 Disember 2016 saya panjat ke Bangunan MRCB .. masalah pakirnya sangat merungsingkan orang ramai. Hampir sejam menunggu. Alhamdulillah selamat mendaftarkan nama Aysh ke SSPN 2.

Di Depan Menara MRCB

Ole-ole dari SSPN
Rabu 21 Disember 2016 kami memacu passat menuju ke RHB untuk urusan penutupan akaun kekasih hati bersama kakak. Sentiasa terbayang-bayang berjalan di depan kami.Memadangkan gerbang persekolahan semakin hampir, maka setelah selesai, kami bergegas ke  Sekolah Amir dan Amaar untuk membeli buku dan segala alat tulis.


Khamis 22 Disember 2016 saya gagah ke MPK dan kali ini sebelum pergi mempersiapkan diri dengan bertanyakan dan google untuk memastikan saya jumpa jalan ke MPK. Alhamdulillah sampai juga akhirnya dan jelaskan segala tunggakkan sebanyak RM345.00Pada hari Jumaat  23 Disember 2016 kaki melangkah sekali lagi ke Pejabat Tanah di U5 Shah Alam menjelaskan cukai tanah bagi dua aset Allahyarham. Ingatkan boleh selesaikan semuanya namun tidak kerana rumah apartment di Klang perlukan Geran Tanah dari Service Apartment tersebut. Masih sangkut lagi nampaknya tetapi insyaAllah pasti ada jalan penyeleaian. Tujuan semua ini disempurnakan adalah ia merupakan pra syarat kepada proses caveat keatas Kekasih Hati (simati)


Tugasan wajib setiap hari ketika ini

Insyaallah saya akan teruskan menulis untuk rujukkan sahabat semua. Minggu ini perlu fokus kepada persekolahan anak-anak yang saya akan kongsikan bersama setelah selesai semuanya. Doakan saya terus bertenaga dan sihat dalam menunaikan amanah kekasih hati saya.

Allah turunkan hujan untuk kita nikmati warna pelangi

dss

Thursday, December 15, 2016

Pengejar SyurgaTiada yang dapat menjangka bahawa saya akan menjalani kehidupan ini tanpa seorang suami. Disahutnya panggilan Ilahi tanpa mengundang banyak keresahan keluarga, jiran-jiran dan rakan-rakan, Allahyarhamhu telah pergi meninggalkan semua dalam sekelip mata. Bagaikan baru semalam baru menatap wajahnya. Walaupun perginya tanpa pesan segala amanatnya tetap terpahat di jiwa ini.

Bagi kami, Allahyarhamhu adalah pengejar syurga akhirat,  dunia ini adalah tempat mempersiapkan segala sesuatu untuk meraih syurga akhirat. Kami yakin bahawa syurga akhirat tidak akan pernah dapat diraih kecuali kita boleh menikmati syurga dunia terlebih dahulu.

Maka rumah dan keluarga adalah syurga dunia paling indah buat kami.  Kemanapun dan sampai bila-bila pun syurga kami selalu bersama...."


Makan sepinggan memang amalan kami

selalu serahkan segalanya pada saya


Kali pertama hadriri khusus Fiqh di PWTC
Sedondon Kesukaan beliauBeliau Ceria kerana saya Hamilkan Aysh tika ini
Senantiasa memimpin


Kesukaan Beliau bila driving memegang hidung

apa pun keadaan, Quran pendamping
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang tergores bagaikan lukisan hidup. Ketika bersama Allahyarham, seribu mimpian hadir dan perlpagai rencana yang dirancang bersama. Ingin ke Bandung bersama-sama melalui agensi kawan baiknya Murad. Ingin menunaikan Haji bersama tahun hadapan melalui Zahafiz melalui adiknya Ain, ingin  ke Janda baik bersama keluarga Saidon dan Shahadan. Namun itu hanya perancangan manusia. Masa berlalu masih dalam keadaan suram, cuba untuk mengubat rindu dengan melihat gambar-gambarnya dan video beliau.

Namun,  realitinya sudah sebulan tidak melihat senyumannya, tidak dapat menyentuhnya, tiada lagi gemgaman tangannya ketika tidur, tiada lagi kucupan dahi yang penuh kasih sayang, tiada lagi tiada lagi alunan zikir darinya ketika mendodoikan Aysh di buaiyan dan lebih lagi merindui suara beliau melalui panggilan talifon, segalanya kaku, hati terus menangis mengenangkan beliau. 

Pada usia perkahwinan menjangkau 21 tahun, bagai terasa tidak puas lagi bersamamnya, Sememangnya dunia berubah sekelip mata, meredah jalan seorang diri, bagaikan tidak percaya...semua ini berlaku.

Namun sedikit demi sedikit, dengan bantuan ukhti terdekat dan saudara terdekat banyak membantu untuk terus gagah berjalan. Jazakumullah hu khair buat semua yang membantu dan juga memahami diri ini...semoga Allah SWT jua membalasnya dengan sebesar-besar ganjaran....amin....


Setiap kali Raya memang pasti setia menunggu adindanya utk solat bersama di Masjid


ketika ini sangat susut 

Wajahnya di kala ini persis wajah ayahanda beliau

Sentiasa berbincang dan mencari pencerahan


sentiasa istiqomah dalam mendalami bacaan Al quran

Memang camera shy...susah nak senyum

Sentiasa menemani bila diajak mengopi 


Tunggu ya kanda ... dinda akan menyusul nanti.

Bersama anak gadis yang sentiasa menyakat abahnya

kenangan terakhir kami berdua di SingaporeDi trengganu


Ketika kami menghantar Anis Ke TapahMeraikan hari terakhirn saya bekerja setelah hampir 20 tahun bekerja


Meraikan hari ibu