Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Monday, August 3, 2009

Keutamaan Peringkat Sabar

Kesabaran dalam melaksanakan kewajipan dan ketaatan merupakan sifat sabar yang paling tinggi kedudukannya. Seterunya diikuti sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah swt. Pahala sabar dalam meninggalkan larangan Allah lebih besar dibandingkan dengan sabar atas musibah atau bencana yang menimpa.Kesabaran melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan lebih besar dibandingkan dengan sabar atas musibah dan bencana kerana kesabaran dalam dua bidang adalah pilihan manusia sendiri manakala musibah dan bencana merupakan keadaan yang terpaksa dihadapi.

No comments: