Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Tuesday, December 20, 2011

We Love Palastin


terbaik dari keduanya. Syabas Amir, ibu senantiasa menyokong minat anak ibu. Persembahan bersama dari Dzul Iman kindergarden.


/fuzidss

No comments: