Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Thursday, November 1, 2012

Kamhiong Prawn

/fuzidss

No comments: