Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Thursday, November 1, 2012

Steam Fish with Lime and Mushroom

/fuzidss

No comments: