Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Monday, October 7, 2013

LALA (SOFT-SHELL) CLAMS with CHILI FLAKE


Semakin hari semakin mahal barang dipasar. Namun tidak menghalang anak-anak dari untuk merasa

No comments: