Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Tuesday, January 19, 2016

Hukum Naam...

Malam ni 19 Jan 2016 diteruskan dengan surah Al mursalat & mujaadilah.

Ada bacaan Ra' ya perlu dinipiskan dan eloknya senyum

Hukum Membaca Na’am (   نعم   )


Di dalam Al Qur’an bacaan Na’am terdapat di banyak tempat. Adapun cara membaca lafaz Na’am  terbagi atas 2 macam yaitu :

a.. Boleh dan baik waqaf

Di Al-Qur’an ada 1 yaitu surat :

1.       Al A’raf ayat 44

b.. Tidak boleh (tidak baik) waqaf, tetapi harus diwashalkan dengan lafaz sebelumnya dan sesudahnya.

Di Al-Qur’an ada 3 yaitu surat :

1.       Al A’raf ayat 114

2.       As Syu’ara’  ayat 42

3.       As Saffat ayat 18

Kuliyyah diteruskan minggu depab.

No comments: