Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Friday, November 4, 2011

Harapansetiap manusia hakikatnya adalah HAMBA dan KHALIFAH. Hamba yang bertaqwa sentiasa mematuhi SYARIATULLAH dan khalifah yang bertanggungjawab pula memenuhi tuntutan SUNNATULLAH.

Inilah insan yang membina kecemerlangan dari aspek KELAKUAN dan PERANAN. Dia sebagai MUKMIN, sentiasa memberi IHSAN dalam ibadahnya kepada Allah. Dia juga sebagai seorang PROFESIONAL, sentiasa memelihara ITQAN ketika memberi kebaikan dalam kerjayanya (muamalat) kepada manusia.

Jiwa mukminnya sentiasa berZIKIR, akal profesionalnya berterusan berFIKIR. Kesepaduan dua dimensi ini akhirnya membentuk INTEGRITI dan KOMPETENSI yang merupakan jati diri MUKMIN PROFESIONAL. Inilah yang.Moga kami berjaya mendidik amanah Allah menjadi mukmin profesional. InsyaAllah.


/fuzidss

No comments: